OBLICZA ŁODZI – REMINESCENCJE – PASAŻ TESCO 2014

Wystawa zbiorowa zaprezentowana od 23 do 29 września 2014 r. w Pasażu Tesco przy ulicy Pojezierskiej 93 w Łodzi. Wśród zdjęć znalazł się min. mój zwycięski projekt „Koncentracja i zaufanie” za, który otrzymałem NAGRODĘ PIERWSZĄ w konkursie OBLICZA ŁODZI.
Wszyscy odwiedzający Pasaż Tesco mieli okazję do obejrzenia fotografii będących ciekawym zapisem życia mieszkańców Łodzi, a także dokumentują zachodzące zmiany.
Wystawa fotograficzna została ulokowana w Tesco min. dzięki programowi „Poznaj bliskiego sąsiada:, skierowanego do mieszkańców Łodzi, objętego Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej.