OBLICZA ŁODZI 2017

Ekspozycja wystawy – Galeria In Blanco Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14 Łódź
Termin: 23.06 – 31.08 Wystawa zbiorowa na wernisażu Oblicza Łodzi 2017 weszły 2 moje zdjęcia: “Zimowy kościółek Najświętszego Zbawiciela” i “Fontanny zmarzluchy”.