FOTO-PEIN 7 2013

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII PRZEMYSŁOWEJ I INDUSTRIALNEJ 2013

Cykl zdjęć „Pustka Ossera” na których pokazałem opuszczoną Fabrykę Adama Ossera mieszczącą się przy ulicy Jana Kilińskiego 222 w Łodzi. Zdjęcia znalazły się na wystawie zbiorowej, której otwarcie nastąpiło 5.10.2013 w Domu Kultury w Rybniku -Chwałowicach. Mój projekt wszedł również do katalogu przedstawiającego najlepsze prace uczestników roku 2013.