DOOKOŁA SAME KOŁA – MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 2015- NAGRODA GŁÓWNA

Nagroda główna w konkursie fotograficznym o tematyce rowerowej zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska. Ogłoszenie wyników nastąpiło 1 października 2015 r. Zdjęcie wykonałem na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.